Follow Martin Ramoveš to join the conversation.

When you follow Martin Ramoveš, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Martin Ramoveš

Ljubljana, Slovenia

Martin Ramoveš je kantavtor in stripar, ki je doslej je s skupino in solistično izdal naslednje albume: Zvok dežele (2012), Nesojeni kavboji (2014), Astronomi (2017) in Rob (2019). Kantavtorska poetika z rockovskimi temelji se včasih udejanji kot blues ali country, drugič se z divjim riffom zapodi v udarne inštrumentale, nato pa se spet umiri v melanholiji.